Oferta Zakładu Usług Pogrzebowych "STYKS"

Oferujemy kompleksowe usługi pogrzebowe:

 • Międzynarodowy transport zmarłych,
 • Całodobowy transport zmarłych z mieszkań i hospicjów do chłodni,
 • Przygotowanie ciała do pochówku,
 • Usługi cmentarne w tym kamieniarskie,
 • Duży wybór trumien, urn i akcesorii pogrzebowych,
 • Kremacje, spopielania,
 • Karawany pogrzebowe,
 • Transport autokarem uczestników ceremonii pogrzebowej,
 • Tabliczki, krzyże drewniane,
 • Przygotowanie i rozplakatowanie klepsydr,
 • Nekrologii w prasie lokalnej,
 • Sprzedaż wieńców i wiązanek,
 • Oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,
 • Ekshumacje,
 • Załatwianie formalności na cmentarzach i w urzędach.
Nasza ofertę dostosowujemy do życzeń i potrzeb a także możliwości finansowych każdego klienta.